• ogłoszenia 26.03

  1. Każdego dnia, 30 minut przed Mszą św. okazja do spowiedzi świętej
  2. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zadbały o kościół i kaplicę, za różne darowizny przekazywane na rzecz parafii; za wspólne sprzątanie terenu przykościelnego i placu przed kościołem
  3. Drogi Krzyżowe – w piątki, w kaplicy w Chrzanie po zakończeniu wieczornej Mszy św. Nabożeństwo Gorzkich Żali – w niedziele, po Mszy o godz. 12.00 (transmisja przez stronę internetową parafii)
  4. Możemy jak co roku składać daninę diecezjalną. Koperty są przygotowane.
  5. W Niedzielę Palmową poświęcenie palm jak zwykle (jeśli dopisze pogoda).
  6. W Niedzielę Palmową Droga „milczenia” – początek godz. 18.00 w kaplicy w Chrzanie. W kościele parafialnym – adoracja od godz. 20.00 (zacznie się już wcześniej) do godz. 21.00 (zakończona Apelem Jasnogórskim), można skorzystać ze spowiedzi.
   Ważne informacje
  • Idziemy indywidualnie lub małymi grupkami w milczeniu.
  • Na trasie będą umieszczone stacje w postaci krzyży z tabliczkami.
  • Rozważania do pobrania w kaplicy (drukowane) lub elektronicznie – na stronie parafii
  • Transport powrotny we własnym zakresie.
  • Ubierzmy się odpowiednio do pogody (trasa jest terenowa – przez las).
   W zależności od pogody – 2 warianty trasy :
   Wariant 1 „na dobrą pogodę” – Dworcowa, Sportowa, przez przejazd i lasem do Dębna – trasa liczy ok. 5,5 km – czas ok. 1,5 do 2
   Wariant trasy „na niepogodę” – Dworcowa, przejazd kolejowy, Neorol, Osiedlowa i dalej w kierunku Dębna – trasa liczy ok. 8 km – czas ok. 2,5 godz.
  1. Objazd chorych 1.04. Proszę o zgłoszenie nowych osób.
  2. Spowiedź parafialna – 3.04 (poniedziałek) Dębno,- g.10.00-10.45(Ch),
   11.00-11.30(D), 15.30-16.30(Ch) – Msza św. o godz. 16.30, 19.30-20.00(D)
  3. Spowiedzi w okolicy <<link>>