intencje 17- 23.06

Poniedziałek, 17 czerwiec
19.00 C W intencji parafian

Wtorek, 18 czerwiec

Środa, 19 czerwiec
18.00 C Msza święta zbiorowa za zmarłych
+Jolanta Jankowska – od rodz. Rajman; +Sylwester Jeleniewski – od mieszkańców ul. Osiedlowej; +Bogdan Lisewski – od koleżanek Ewy z pracy; +Jan i Jadwiga Mazurek; +Jolanta Jankowska – 1)od szwagierki Heleny Klugi 2)od Hieromina Klugi z rodz., Reginy Rosiejki z rodz., Andrzeja Klugi z rodz.;3) od Grzegorza i Alicji Tomaszewskich z rodz.; +Marian Langner – od Warzywodów; +Władysław(m) i Teresa Starosta; +Damian /5 rocz./ i Marta Kardasz; +Zdzisław Walczak – od rodz. Kowalczyków z córkami i Zofii Jasiniak z Chrzana; +Henryk Kierzkowski /15 rocz./ i zm.: Katarzyna i Stanisław Kierzkowscy oraz Jan i Agnieszka Nowakowie; +Maria Gurgul, Marta i Wacław Bachorz, Magdalena i Ignacy Filipiak, Janina Filipiak, Kazimierz Filipiak /9/ - od Pawlaczyków z Żółtkowa, Haliny i Pawła Pawlaczyków z rodz. z Brzostowa, Banaszyńskich i Kubickich z Cielczy, Rasiów i Krzysztofa Młodzińskiego, Ryszarda Giela z Chrzana, Grobelnych; +Stanisława Domagała – od Andrzeja Kujawy z rodz., Heleny Jeleniewskiej z Długiej, Wojtczaków, Michalaków, Marii Grzelak, Krystyny i Jana Kujawów; +Jan Antczak – od Jana Kmiecia z rodz., Leokadii Grześkowiak i Kubackich, Kazimiery Lis z synami z Ostrowa Wlkp.; +Andrzej Świgoń – od Firmy Przedsiębiorstwo Drogowe Grzebyszak, współpracowników córki Renaty z Marketu Dino z Chrzana; +Leszek Kubis – od Tadaszaków z Wolicy Koziej i kuzynki Geni z rodz. z Pięczkowa; +Tadeusz Melerowicz – od Siemiątkowskich, Nowaczyków, Olka Kowalskiego z Mieszkowa, Firmy ALKOW; +Jan Tomaszewski - od Jana i Andrzeja Kujawów z rodz., Hieronima Klugi z rodz., Marka Klugi z rodz., Heleny Klugi, Andrzeja Klugi z rodz., Reginy Rosiejki z rodz., Stefanii Bednarek; +Stefan Rapczyński – od szwagierki Ewy z mężem i Agnieszki i Sylwii z rodz., szwagra Marka z rodz., szwagierki Ani z Krzysztofem, Sławkiem, Iwoną i Urszulą z rodzinami;

Czwartek, 20 czerwiec
8.00 C +Władysław(m) i Kazimiera Szalczyk; Jan, Katarzyna i Zygmunt Czosnowscy, Ewa Szmidt, Ewa Szalczyk
10.00 D Za parafian

Piątek, 21 czerwiec
19.00 D Z podziękowaniem Matce Bożej i Panu Jezusowi za otrzymane łaski z okazji 18 rocznicy urodzin Kamila, z prośbą o dalszą opiekę, dary Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu

Sobota, 22 czerwiec
16.00 D Z okazji 45 rocznicy sakramentu małżeństwa, z podziękowaniem za wszelkie łaski, dar zdrowia i z prośbą o błogosławieństwo Boże
18.00 D w intencji mieszkańców Dębna i Lutyni

XII Niedziela Zwykła
8.00 D Rez Domagała
10.00 C +Kazimierz Pacyna /1 rocz./ i +Sylwester Jeleniewski
12.00 W W intencji mieszkańców Wolicy Nowej /Msza św. w Wolicy Nowej/