intencje 10 – 16.06

Poniedziałek, 10 czerwiec
18.00 C +Zofia i Franciszek(m) Szewczyk; +Stefania(k) i Czesław Andraszak i zm. z tych rodzin

Wtorek, 11 czerwiec
W intencji parafian

Środa, 12 czerwiec – Msza św. za wielu zmarłych
18.00 C +Łucja Główka – od Danki i Marka z rodz., Krajewskich i Ebeling, Andrzeja Mazurka z żoną i rodziny Marek, Starostów z Radlina i Silskich; +Mariola Nowak – od Agnieszki i Czesława Dębowskich z rodz.; Sadowczyków z Jaraczewa, Rajmanów z Chrzana, Reginy Rosiejki z Chrzana, Banaszaków z mamą, Sadowczyków ze Świetomierza, Małgorzaty Raś; +Henryk Parzęczewski – od Feliksa Środy ze Lgowa i Jędrzaków z Żerkowa, Krystyny Kurczalskiej z rodz., Iwony Tomaszewskiej i Alicji z rodz., Kazimiery Nawrockiej z synem z Dobieszczyzny, Haliny i Bogusława Nawrockich z Żerkowa; +Bożena Moszyk – od syna Mirosława z żoną, kuzyna Bogdana z żoną i Zdrojowych, Iwony Zukier, Grażyny Szczepaniak z rodz., społeczności Sz.P. z Chrzana; +Irena Banaszak – od Bielawskich z Panienki, Błażeja Kaźmierczaka z rodz., Barcików z Panienki, Stachowiaków z Chwalęcina; +Leonard Grobelny – od Marii, Antoniego Domagałów z córkami, Bartkowiaków i Koleckich, Idziaszków z Jarocina, Teresy Błaszaków z Zakrzewa, Małgorzaty Ratajskiej i Zbigniewa Szymanowskiego z rodz. chrześniaczki Elżbiety z mężem z Kruczyna, od rodz. Jachowskich, Stanisława Krawczyka z rodziną, Parzyszów z Zakrzewa, Zenona Przybyła z rodz.; +Zygmunt Przysiecki – od szwagierki Steni z rodz., szwagra Bernarda z rodz., od rodz. z Łodzi, Jędrzaków z Wolicy Koziej, Tomczaków z Nowego Miasta; +Jan Tomczak – od Krzysztofa Młodzińskiego; +Sylwester Lis – od Jolanty Pawlickiej z rodz., Sylwii Jankowiak z mężem, Piotra Tomczaka z rodz., Krzysztofa Tomczaka z Sylwią; +Roman Błaszczyk – od Wiśniewskich z Chrzana z synami i mamą; +Bronisław Janicki – od Ireny Glapka, Zdzisławy Grzelak, Marioli i Przemysława Grzelaków, Danuty i Adama Bartkowiaków z rodz., Nowaków i Adrukiewiczów z Dobieszczyzny

Czwartek, 13 czerwiec
18.00 D Za zm. z rodz.: Grobelnych i Bandyków

Piątek, 14 czerwiec
18.00 C +Marian Tomaszewski – w rocz. śmierci oraz za zm. z rodz.: Tomaszewskich i Filipiaków

Sobota, 15 czerwiec
18.00 D +Henryk Górczyński – od wnuków: Sylwii, Zbyszka i Asi z dziećmi, brata Andrzeja z rodz. // Chrzest podczas Mszy św.

XI Niedziela Zwykła
8.00 C +Stanisław Jędrzak /17 rocz./, Helena Jędrzak i Jan Wojtysiak
10.00 D +Stefan, Zygmunt, Jan, Katarzyna Czosnowscy; +Władysław(m), Kazimiera(k), Ewa Szalczyk
12.00 D +Sylwester /25 rocz./, Maria, Krystyna Nyczke; +Maria Zukier i zm. z rodz.