msze zbiorowe za zmarłych

Środa 21.11 – Msza zbiorowa za zmarłych
18.00 C +Piotr Szewczyk – od Rogozińskich z Jabłoniowej, Antczaków i Kolasińskich, Sołtysiaków z Chrzana, Roberta Liwaka z rodz., Romana i Małgorzaty Cenkier, Szymona Bartkowiaka z rodz., Baszyńskich, Kazimierza Gadzińskigo z rodz., Leokadii Grześkowiakm Kubackich i Meissnerów; +Zygmunt Cyrulewski – od Łucji i Edmuda Szewczyków, Marzeny i Damiana Merklingierów, Świątków, Ignaszaków, Łukasiewiczów i Begierów; +Jolanta Raś – od Klemmów, Paterków, Andraszaków, Koleckich, Bochenów i Borutów; +Janina Kierzkowska – od Zbigniewa Piotrowskiego z rodz., Ireny Środa, Szymenderów z Długiej, Rogozińskich, Krystyny Talarskiej, Zosi Giel z rodz., Janusza i Igi Adamczak, Kamrowskich z rodz., +Jan Kmieć – od szwagierki Genowefy z rodz., pracowników firmy RPM, Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Chrzan, Marii i Józefa Dajewskich, Magdaleny, Krzysztofa i Marcina Świdurskich, Anny i Jerzego Dajewskich z dziećmi, Karoliny i Dariusza Jasińskich z synem, Bernarda Izańczaka i Szymona Izańczaka z rodzinami; +Marek Rapczyński – od Dariusza Kubali z rodz. z Jarocina, Jacka i Mileny z Lubonia, Joanny Fabisch z rodz., Patryka Sobolcef; +Helena Kubis – od siostrzenicy Sabiny z rodz., Odaszów; +Paweł Kubacki – od Kołodziejczaków z Pięczkowa, Danieli i Feliksa Kołodziejczaków, Andrzeja Kołodziejczaka z żoną, Waldemara i Marii Mizerów z Solca, Kirzewskich z Nowego Miasta; +Elżbieta Jerzyniak – od od Bandyków, Karola Kmiecia z rodz., Krupów z dziećmi, Stefanii Klugi, Rajmanów, Grobelnych, Zofii i Jerzego Jerzyniaków z rodz.; +Bernadetta Durczak – od Ireny Rogozińskiej synem Maciejem, Szymenderów z dziećmi, Jolanty i Andrzeja Kujawów z rodz., Doroty Pilarczyk, z Jarocina, Elżbiety Jeleniewskiej, Cyrulewskich; +Maria Goździaszek – od Urszuli Ignaszewskiej z rodz., Andrzeja Smętka z rodz., Przysieckich, Lisewskich , Genowefy Andrzejczak, Krawczyków; +Marian Kołodziej – od wnuczki Sylwii i Julity z mężami i dziećmi, Wleklińskich z Orzechowa; +Henryk Hetmańczyk – od Suchorskich z Chrzana, teściów Piaseckich i Tomasza Piaseckiego z rodz., Władysława Piaseckiego; +Teresa Drzewiecka – od Lucyny Rapczyńskiej, Ewy Biskupskiej, Karoliny Majchrzak z rodzinami; +Teresa Drzewiecka – 1) od Sołtysa, Rady Sołeckiej z mieszkańcami Chrzana, 2) od firmy Warzywniak z Jarocina, z ul. Poznańskiej, z pracownikami;

Czwartek 22.12 – Msza zbiorowa za zmarłych
18.00 D +Józef Zakrzewski – od Roberta Zakrzewskiego z rodz., od Tadeusza Karlińskiego z rodz.; +Zofia Dutkowiak – od kuzynki Anny z rodz., Magdaleny z rodz., chrześniaczki Henryki z rodz.,; +Krystyna Antczak – od wnuka Marcina z żoną i dziećmi, wnuczki Natalii z mężem, chrześniaka Patryka z rodz., bratowej Grażyny z Jarocina; +Stanisław Antczak – od kuzynki Elżbiety Rosik, Mariana Antczaka, Bogdana Antczaka z Cząszczewa z rodzinami, Lisów i Michalaków z Wolicy Koziej; +Feliksa Jaśkowiak – od siostrzenic: Reginy i Krystyny z rodzinami z Orzechowa, Marioli Gendaszyk z rodziną z Orzechowa; +Mirosław Stamierowski – od Górczyńskich, Szymenderów z Dębna, Jarychów ze Śmiełowa; +Krystyna Waszak – od kuzyna Mariana Durczaka z żoną z Dębna, od Tomasza i Anny Derwich, od Wiesława Waszak z rodz.; +Zofia Stroińska – od prawnuczki Lenki z mamą Kasią, Krystyny Talbierz z rodz., +Zygmunt Cyrulewski – od Krystyny Jeleniewskiej z rodz., Cieślaków, Krawczyków, Główków i Rzepków z mamą, OSP Chrzan; +Henryk Hetmańczyk – od Czaplickich z Łopaszyc i Nekli, Wojtczaków i Michalaków z Chrzana, Iwony Różewskiej z rodz. z Dębna i Janusza Różewskiego z rodz. z Jarocina, Olka Waszaka z rodz.; +Wanda Włodarczak – od syna Andrzeja z rodziną; +Władysław(m) Hoffmann – od mieszkańców Wolicy Koziej; +Kazimierz(m) Zieliński – od Meissnerów z Chrzana, Nowickiego z Gdyni; +Bronisław(m) Juszczak – od szwagierki z rodziną; +Kazimierz(m) /17 rocz./, Marianna, Stanisław Kiełbasa i zm. z rodz.;