• intencje 20 – 26.05

  Poniedziałek, 20 maja
  18.00 C Nie ma Mszy świętej

  Wtorek, 21 maja
  W intencji parafian

  Środa, 22 maja – Msza św. za wielu zmarłych
  18.00 C +Teresa Szymkowiak, Andrzej Świątek; +Sylwester List – od chrześniaczki Elżbiety z mężem; +Krystyna Fabisch – od chrześniaczki Anny z rodz., chrześniaka Eugeniusza z żoną, od Magdów i Sieradzkich, jadwigi Magda, Stasia Rasia z Klaudią, Balickich z Jarocina; +Henryk Parzęczewski – od Bandyków, Katarzyny Bandyk, Karola Królaka z dziećmi, Karola Czerniaka z rodz., Krzysztofa Młodzińskiego, Alicji i Grzegorza Tomaszewskich, Janiaczyków, Dobrosiów; +Bożena Moszyk – od córki Arlety z mężem, córki Ilony z rodz., wnuczki Żanety z mężem, wnuczki Anity z dziećmi, wnuka Przemysława z rodz.; +Leonard Grobleny – od Rybków i Nagłych z Radlińca; Stanisława Piotrowskiego z rodz., Cyrulewskich, Stamierowskich z Dębna, Jasiniaków z Goliny, Andrzeja i Jolanty Kujawa, Ireny i Kazimierza Gadzińskich,Marchwiaków ze Stęgoszy; +Zygmunt Przysiecki – od szwagra Mariana z żoną, Jarosława Zgolińskiego z rodz., Krzysztofa Zgolińskiego z rodz., Hani Szymczak z rodz.

  Czwartek, 23 maja – Msza św. za wielu zmarłych
  18.00 D +Henryk Górczyński – od Antczaków z Witaszyc, Pawlaków ze Wschowy, Krzysztofa Haaka z rodz., +Mirosława Tomczak – od Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz mieszkańców Dębna, od Sołtysa i Rady Sołeckiej z mieszkańcami Chrzan, od koleżanek i kolegów z Zespołu „Stokrotki”, +Teresa Grzeszczyk /4 rocz./, Władysław /24rocz./ Grzeszczyk i zm. z rodz. Grzeszczyków i Marczaków

  Piątek, 24 maja
  18.00 C +Eugenia Rzepa – od Beaty Hetmańczyk z rodz.;

  Sobota, 25 maja
  18.00 D +za zmarłych rodziców i za wszystkich zm. z rodz.: Melerowiczów i Pochów

  Niedziela Trójcy Świętej /zmiana kolejności Mszy św./
  8.00 C +Mariola Nowak – od męża Andrzeja, synów: Piotra, Macieja z rodz., siostry Ireny
  10.00 D +Karol Szymczak, Marian(m) Rajman i zm. z rodz.
  12.00 D Uroczystość I Komunii Świętej

 • intencja 13 – 19.05

  Poniedziałek, 13 maja
  18.00 C +Marianna i Franciszek(m) Królak, Agnieszka, Stanisław(m), Henryk, Kazimierz(m) Biernacik, i zm. z rodz. oraz o zdrowie w rodzinie

  Wtorek, 14 maja
  W intencji parafian

  Środa, 15 maja – Msza św. za wielu zmarłych
  18.00 C +Leonard Grobelny – od Katarzyny i Mateusza Mikołajczaków z córkami; Mirosławy Zielińskiej z rodz., Doroty, Honoraty i Michała z rodz.,Skibińskich z Wilkowyi i Janczaków z Goliny, Mikołajewskich i Kasprzaków z Żernik, Zielińskich z Bieździadowa, Zofii i Jerzego Jeżyniaków; +Mariola Nowak – od Reginy i Ryszarda Langnerów z synami, Stefanii Bednarek z Chrzana, Elżbiety i Zdzisława Nowaków z Żerkowa, Michalaków i Wojtczaków, Władysławy Adamczak, Aliny i Jarosława Stróżyków, Krzysztofa Młodzińskiego; +Teresa Szymendera – od syna Pawła z rodz., Anny Kaczmarek z rodz., Zbigniewa i Agnieszki Szymenderów z Dębna z rodz.,

  Czwartek, 16 maja
  18.00 D +Henryk Górczyński – od Ilony i Mariusza z Olą, Klary z rodz., Elżbiety z rodz. z Radlina, Ireny i Marii Stamierowskich

  Piątek, 17 maja
  18.00 C +Henryk Parzęczewski – od szwagrów: Marka Tomaszewskiego, Andrzeja z żoną i dziećmi, Natalii z Adamem i dziećmi, Stefana Domagały, Elżbiety, Mirosławy i Leszka z rodz.

  Sobota, 18 maja // UWAGA MSZA ŚWIĘTA o godz. 16.00//
  12.30 D Msza św.
  16.00 D +Józef Moszyk /1 rocz./

  Niedziela Zesłania Ducha Świętego
  8.00 D +Marian /11 rocz./ Woźniakowski i za zm. z rodz.: Woźniakowskich i Szewczyków – o radość nieba
  10.00 C +Romuald Grzelak i za zm. z rodz.: Grzelaków i Michałkiewiczów
  12.00 D +Łucja Główka – od córki Anny z mężem

 • intencje 6 – 12.05

  Poniedziałek, 6 maja
  18.00 C +Wanda Pacyna – od Krawczyków i Sołtysiaków ze Stęgoszy

  Wtorek, 7 maja
  W intencji parafian

  Środa, 8 maja – Msza św. za wielu zmarłych
  18.00 C +Irena Banaszak – od Macioszczyków z Chociczy, Agaty i Piotra Anusz, Stefanii i Bronisława Macioszczyków z Aleksandrowa, Gancarzów z Szypłowa i Sulęcinka, Dominiki i Piotra Nyczke z córką; +Maria /3 rocz./ i Stefan Grodzccy oraz zm. z rodz. Grodzkich i Ulatowskich; +Henryka(k) Orczykowska – od Sławomira Zdrojowego z rodz., i Pawła Zdrojowego z rodz.; +Aleksandra(k) Ciesielska – od Hieronima i Teresy Kowalskich, Aleksandry i Dominika Woźniaków z Żerkowa; +Bożena Moszyk – od wnuczki Pauliny z rodz., wnuka Tomasza z żoną, wnuczki Natalii z mężem i Czubkowskich; +Leonard Grobelny – od Włodzimierza Wałkowskiego z rodz., Czesława i Jerzego Sołtysiaków z rodzinami, Kasprowiaków i Łączniaków, Idczaków, Stanisława Wójcickiego, Stefana Domagały i Mandziaków, Małgosi Jackowskiej z rodz., Doroty i Bogdana Domagałów i Mariusza Łączniaka; +Jadwiga i Antoni Odasz – od Rosiejków, Meissnerów, Kubackich, Leokadii Grzśkowiak, Jana i Krystyny Kujawów, Małgosi Jackowskiej i Doroty Domagała z rodzinami, Mareckiej i Mazurków; +Henryk Parzęczewski – od Baszyńskich, Małgorzaty Stamierowskiej z rodz., Ignaszaków, Ewy Kubali i Heleny Kmieć, Zofii Piątkowskiej z rodz., Doroty i Bogdana z Jarocina; +Mariola Nowak – od Tomasza Świgonia, Reni Mazurek z rodz., Ewy Krykwińskiej z rodz., Marii Olejnik i Korachów, Agaty Zgolińskiej z rodz., Henryka i Urszuli Nowaczyków, Moszyków, Pietrowskich z Wodnej, Starostów z Krótkiej; +Krystyna Fabisch – od synów: Zdzisława z żoną, Marka z rodz., Mirosława z żoną Katarzyną, wnuczki Anny z rodz., synowej Donaty z synami;

  Czwartek, 9 maja
  18.00 D

  Piątek, 10 maja
  18.00 C +Maria i Edward Młodzińscy, Katarzyna, Stanisław i Sylwester Tomaszewscy

  Sobota, 11 maja
  13.00 D Msza św.
  18.00 D +Zbigniew Koch – od kuzynek: Marii i Anieli z rodz. oraz z mamą; +Marek i Czesław Sołtysiak

  VI Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie
  8.00 D +Jolanta, Andrzej, Łucja, Stanisław Raś; Stanisław Adamczak, Celina i Zygmunt Stróżyk
  10.00 C +Irena Banaszak – od Robaków i Kaczmarków, Stratyńskich, Pineckich
  12.00 D +Mirosława Tomczak; +Daniel i Andrzej Tomczak, +Franciszka(k) i Franciszek(m) Każmierczak i zm. z rodz.

 • msze zbiorowe za zmarłych

  Środa 21.11 – Msza zbiorowa za zmarłych
  18.00 C +Piotr Szewczyk – od Rogozińskich z Jabłoniowej, Antczaków i Kolasińskich, Sołtysiaków z Chrzana, Roberta Liwaka z rodz., Romana i Małgorzaty Cenkier, Szymona Bartkowiaka z rodz., Baszyńskich, Kazimierza Gadzińskigo z rodz., Leokadii Grześkowiakm Kubackich i Meissnerów; +Zygmunt Cyrulewski – od Łucji i Edmuda Szewczyków, Marzeny i Damiana Merklingierów, Świątków, Ignaszaków, Łukasiewiczów i Begierów; +Jolanta Raś – od Klemmów, Paterków, Andraszaków, Koleckich, Bochenów i Borutów; +Janina Kierzkowska – od Zbigniewa Piotrowskiego z rodz., Ireny Środa, Szymenderów z Długiej, Rogozińskich, Krystyny Talarskiej, Zosi Giel z rodz., Janusza i Igi Adamczak, Kamrowskich z rodz., +Jan Kmieć – od szwagierki Genowefy z rodz., pracowników firmy RPM, Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Chrzan, Marii i Józefa Dajewskich, Magdaleny, Krzysztofa i Marcina Świdurskich, Anny i Jerzego Dajewskich z dziećmi, Karoliny i Dariusza Jasińskich z synem, Bernarda Izańczaka i Szymona Izańczaka z rodzinami; +Marek Rapczyński – od Dariusza Kubali z rodz. z Jarocina, Jacka i Mileny z Lubonia, Joanny Fabisch z rodz., Patryka Sobolcef; +Helena Kubis – od siostrzenicy Sabiny z rodz., Odaszów; +Paweł Kubacki – od Kołodziejczaków z Pięczkowa, Danieli i Feliksa Kołodziejczaków, Andrzeja Kołodziejczaka z żoną, Waldemara i Marii Mizerów z Solca, Kirzewskich z Nowego Miasta; +Elżbieta Jerzyniak – od od Bandyków, Karola Kmiecia z rodz., Krupów z dziećmi, Stefanii Klugi, Rajmanów, Grobelnych, Zofii i Jerzego Jerzyniaków z rodz.; +Bernadetta Durczak – od Ireny Rogozińskiej synem Maciejem, Szymenderów z dziećmi, Jolanty i Andrzeja Kujawów z rodz., Doroty Pilarczyk, z Jarocina, Elżbiety Jeleniewskiej, Cyrulewskich; +Maria Goździaszek – od Urszuli Ignaszewskiej z rodz., Andrzeja Smętka z rodz., Przysieckich, Lisewskich , Genowefy Andrzejczak, Krawczyków; +Marian Kołodziej – od wnuczki Sylwii i Julity z mężami i dziećmi, Wleklińskich z Orzechowa; +Henryk Hetmańczyk – od Suchorskich z Chrzana, teściów Piaseckich i Tomasza Piaseckiego z rodz., Władysława Piaseckiego; +Teresa Drzewiecka – od Lucyny Rapczyńskiej, Ewy Biskupskiej, Karoliny Majchrzak z rodzinami; +Teresa Drzewiecka – 1) od Sołtysa, Rady Sołeckiej z mieszkańcami Chrzana, 2) od firmy Warzywniak z Jarocina, z ul. Poznańskiej, z pracownikami;

  Czwartek 22.12 – Msza zbiorowa za zmarłych
  18.00 D +Józef Zakrzewski – od Roberta Zakrzewskiego z rodz., od Tadeusza Karlińskiego z rodz.; +Zofia Dutkowiak – od kuzynki Anny z rodz., Magdaleny z rodz., chrześniaczki Henryki z rodz.,; +Krystyna Antczak – od wnuka Marcina z żoną i dziećmi, wnuczki Natalii z mężem, chrześniaka Patryka z rodz., bratowej Grażyny z Jarocina; +Stanisław Antczak – od kuzynki Elżbiety Rosik, Mariana Antczaka, Bogdana Antczaka z Cząszczewa z rodzinami, Lisów i Michalaków z Wolicy Koziej; +Feliksa Jaśkowiak – od siostrzenic: Reginy i Krystyny z rodzinami z Orzechowa, Marioli Gendaszyk z rodziną z Orzechowa; +Mirosław Stamierowski – od Górczyńskich, Szymenderów z Dębna, Jarychów ze Śmiełowa; +Krystyna Waszak – od kuzyna Mariana Durczaka z żoną z Dębna, od Tomasza i Anny Derwich, od Wiesława Waszak z rodz.; +Zofia Stroińska – od prawnuczki Lenki z mamą Kasią, Krystyny Talbierz z rodz., +Zygmunt Cyrulewski – od Krystyny Jeleniewskiej z rodz., Cieślaków, Krawczyków, Główków i Rzepków z mamą, OSP Chrzan; +Henryk Hetmańczyk – od Czaplickich z Łopaszyc i Nekli, Wojtczaków i Michalaków z Chrzana, Iwony Różewskiej z rodz. z Dębna i Janusza Różewskiego z rodz. z Jarocina, Olka Waszaka z rodz.; +Wanda Włodarczak – od syna Andrzeja z rodziną; +Władysław(m) Hoffmann – od mieszkańców Wolicy Koziej; +Kazimierz(m) Zieliński – od Meissnerów z Chrzana, Nowickiego z Gdyni; +Bronisław(m) Juszczak – od szwagierki z rodziną; +Kazimierz(m) /17 rocz./, Marianna, Stanisław Kiełbasa i zm. z rodz.;