Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055).

Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24).

Narzeczeni zamierzający zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni skontaktować się z Proboszczem parafii, aby zarezerwować termin ceremonii ślubnej – zazwyczaj ok. 1 roku wcześniej.

W przypadku osób mieszkających za granicą, narzeczonych innych wyznań kontaktujmy się ok. 1 roku wcześniej.

Na 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa, umówić się z na spisanie protokołu przedślubnego.

Na spisanie tego protokołu trzeba przynieść następujące dokumenty:

  • dowód osobisty narzeczonego i narzeczonej,
  • świadectwo ukończenia religii ostatniej szkoły,
  • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania, (z parafii, w której przyjęli chrzest – termin ważności dokumentu 6 miesięcy – upływa w dniu ślubu
  • świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
  • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego,
  • zaświadczenie o ukończonej katechezie przedmałżeńskiej. Jest ona wymagana do zawarcia Sakramentu Małżeństwa i trzeba wcześniej zatroszczyć się o jego ukończenie. UWAGA – w Archidiecezji Poznańskiej nie dopuszcza się możliwości ukończenia w/w katechezy on-line,
  • dokument o ukończeniu poradni rodzinnej