• Pielgrzymka do Wilna, do Ostrej Bramy i na Suwalszczyznę

  Organizowana jest pielgrzymka do Wilna, do Ostrej Bramy i na Suwalszczyznę 02 – 05 lipca 2024 r. Zapisać się można do 14 kwietnia 2024r. w zakrystii lub pod numerem tel.: 663 484 985 lub 665 470 289. Koszt pielgrzymki to ok. 1100 zł (przy zapisie wpłata 100 zł.)

  W programie: zwiedzanie Synagogi w Tykocinie i Wilna m.in. Cmentarz na Rossie, Góra trzech Krzyży, Katedra, Pałac Prezydencki, Kościół Św. Ducha (tu znajduje się obraz „Jezu Ufam Tobie”) i dłuższy czas poświęcimy na modlitwy w Ostrej Bramie. Suwalszczyzna to zwiedzanie zespołu klasztornego na Wigrach, przejazd przez tereny Suwalskiego Parku krajobrazowego z wejściem na Cisową Górę, zwiedzanie najwyższych wiaduktów w Polsce na Stańczykach, przejazd nad najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza. Rejs statkiem z Augustowa do Studzienicznej, gdzie znajduje się łaskami słynący Obraz Matki Bożej Studzienicznej (tu przebywał Jan Paweł II).

 • ogłoszenia 14.04

  1. Każdego dnia, 30 minut przed Mszą św. okazja do spowiedzi świętej, także w niedzielę przed Mszami świętymi
  2. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zadbały o kościół i kaplicę, a także za pieniądze przelewane na konto parafii (jako darowizna), za pomoc przy pracach w ogrodzie.
  3. W środę (jak nic się nie wydarzy nadzwyczajnego) montaż nowego nagłośnienia w kaplicy w Chrzanie. Pojawią się w środę niedogodności – nie będzie nagłośnienia na wieczornej Mszy św.
  4. Można wpłacać za ławki (cel – nagłośnienie) – jeśli można prosić to od razu za cały rok, oraz na półroczne wymienianki.
  5. Możemy (jak zwykle) pomóc Adamowi Wasiewiczowi w pozyskaniu pieniędzy na leczenie i rehabilitacje – odpis 1,5% od podatku dochodowego. Szczegóły na karteczkach wyłożonych na stoliku oraz na stronie internetowej parafii.
  6. Organizowana jest pielgrzymka do Wilna, do Ostrej Bramy i na Suwalszczyznę 02 – 05 lipca 2024 r. Zapisać się można do 14 kwietnia 2024r.
  7. Zmarła p. Łucja Główka z Chrzana. Msza św. pogrzebowa – poniedziałek, godz. 10.00 w kaplicy w Chrzanie. Wieczny odpoczynek …
 • intencje 15 – 21.04

  Poniedziałek, 15 kwiecień
  18.00 C +Bronisław Janicki /4/ – od wnuczki Ewy z mężem i prawnuczkami: Kaliną i Miłką, wnuka Szymona z żoną i prawnuczkami: Zosią, Marianką i Julką, wnuczki Dagmary z mężem i prawnuczkami: Ingą i Adą, wnuczki Irminy z mężem i prawnukiem Leosiem, prawnuka Kuby z rodziną

  Wtorek, 16 kwiecień
  W intencji parafian

  Środa, 17 kwiecień – Msza św. za wielu zmarłych
  18.00 C Irena Banaszak – od Skrzypskich z Radlińca i Orzechowa, Nowaków z mamą ze Śmiełowa, Mikołajczyków z Grzybowa; +Zenon Starosta /20 rocz./, Maria i Jan Starosta, Rozalia i Stefan Kantorscy; +Jadwiga i Antoni Odasz – od Teresy Wancek, Genowefy Adrzejczak, Ireny i Czesława Poch, Czośnowskich, Michalaków i Wojtczaków, Banaszaków z mamą i Maćkowiaków; +Sabina Lis – od szwagrów Zbigniewa i Artura z rodzinami, chrześniaczki Jolanty z rodz.; +Zygmunt Przysiecki – od Gościniaków ze Stęgoszy, Wiesława Szwedy z żoną, Trzmielów z Żerkowa, sąsiadów z Żerkowa: Jankowskiej, Mościpan i Roszak;

  Czwartek, 18 kwiecień
  18.00 D +Henryk Górczyński – od synów: Witolda i Mariusza z rodzinami

  Piątek, 19 kwiecień
  18.00 C +Stanisław i Bronisława(k) Kowalscy w 21 rocz. i za zm. z rodz.

  Sobota, 20 kwiecień
  16.00 C W 25 rocznicę sakramentu małżeństwa Grzegorza i Lucyny, z podziękowaniem za minione lata, z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie dar Boże potrzebne na czas kolejnych lat małżeństwa
  18.00 D +Stefan Bojko /12 rocz./, Kazimiera Wleklińska /17 rocz./ i zm. z rodziny

  IV Niedziela Wielkanocna
  8.00 D +Gertruda /23 rocz./, Stanisław(m) /28 rocz./ Antczak, +Krystyna i Stefan Tomczak
  10.00 C +Jan /20 rocz./ i Mariusz Bednarek i zm. z rodz.: Bednarków i Kajetańczyków
  12.00 D +Feliksa(k) Jaśkowiak /2 rocz./ i Antoni Jaśkowiak

 • ogłoszenia 7.04

  1. Każdego dnia, 30 minut przed Mszą św. okazja do spowiedzi świętej, także w niedzielę przed Mszami świętymi
  2. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zadbały o kościół i kaplicę, a także za pieniądze przelewane na konto parafii (jako darowizna), danina 10.843 PLN (1443 mieszkańców- danina 1,9 PLN*2741,7 PLN (650 Caritas oraz Seminarium,1443 – Muzeum, Archiwum, Katedra, Kuria i Dom Emerytów), co miesiąc od 1/3mieszkańców (1,5PLN) = 721,5 PLN, BOK – 1082,25 PLN; kwiaty 3210 PLN (wydałem – 2920 PLN)
  3. Możemy (jak zwykle) pomóc Adamowi Wasiewiczowi w pozyskaniu pieniędzy na leczenie i rehabilitacje – odpis 1,5% od podatku dochodowego. Szczegóły na karteczkach wyłożonych na stoliku oraz na stronie internetowej parafii.
  4. Organizowana jest pielgrzymka do Wilna, do Ostrej Bramy i na Suwalszczyznę 02 – 05 lipca 2024 r. Zapisać się można do 14 kwietnia 2024r.
 • intencje 8 – 14.04

  Poniedziałek, 8 kwiecień, Zwiastowanie Pańskie
  18.00 C W 90 rocznicę urodzin Heleny, dziękując za dar dobrego i długiego życia, z prośbą o opiekę Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej na dalsze lata życia, oraz o błogosławieństwo dla jubilatki i rodziny

  Wtorek, 9 kwiecień
  W intencji parafian

  Środa, 10 kwiecień – Msza św. za wielu zmarłych
  18.00 C +Sylwester Karliński – od Stefana Klugi z rodz.; +Edmund Jerzyniak – od Zofii Jasiniak i Anny oraz Pawła Kowalczyków z córkami; +Sylwester Karliński oraz +Antoni Odasz – od koleżanek z klasy ze szkoły podstawowej (z jej ukończenia); +Aleksandra Ciesielska – od rodz.: Bałoniaków i Stysiów; +Bożena Moszyk – od Henryka i Danieli Uniejewskich, kuzyna Stefana z rodz., kuzynki Teresy, chrześniaka Krzysztofa z rodz.; +Krystyna Fabisch – od Pietrzaków z Klęki, Florczaków i Walkiewiczów, bratowej Barbary z Klęki, Pietrzaków z Boguszyna, Małgorzaty i Pawła Konieczków z Moniką, Michała Konieczki z rodz.; +Leonard Grobelny – od Walczaków z Bieździadowa; Edmunda i Łucji Szewczyk, Pawła Szewczyka, Andrzeja Kariny Szewczyk, Damiana i Marzeny Merklinger; Wojtczaków i Michalaków; Remerów i Matuszaków z Żerkowa; +Henryk Parzęczewski – od Rosiejków, Renaty Domagała z rodz., Jana i Krystyny Kujawów, Adamskich, Anny Reich, Korzeniewskich z Jarocina;

  Czwartek, 11 kwiecień
  18.00 D +Irena Banaszak, Leonora i Stanisław Janicki, Alojzy Banaszak i zm. z rodz. Janickich i Banaszaków – od kuzynki Jadwigi Witczak z mężem, Marcin Witczak z rodz., Sylwii Witczak-Kuta z rodz., Karoliny i Łukasza Bogaczyków

  Piątek, 12 kwiecień
  18.00 C +Czesława(k) i Ludwig Staniak

  Sobota, 13 kwiecień
  16.00 C Z okazji 25 rocz. sakramentu małżeństwa – dziękują za przeżyte lata, z prośbą o Boże błogosławieństwo na czas kolejnych lat
  18.00 D +Irena Banaszak – od wuja Bronka, Krystyny, Andrzeja, Bożeny z rodzinami

  III Niedziela Wielkanocna
  8.00 D +Bronisław Janicki – od syna Andrzeja z żoną
  10.00 C Rez. Sołtysiak
  12.00 D +Krystyna, Stanisław, Krzysztof Antczak i za zm. z rodz.: Kubiaków i Perów