Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.

Katechizm Kościoła Katolickiego nr. 1285-1314

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w parafii w Dębnie rozpoczyna się od zgłoszenia do Księdza Proboszcza, a potem podczas pierwszego spotkania, wspólnie z rodzicami podpisują kontrakt.
Treść kontraktu to prawa i obowiązki kandydatów do bierzmowania.