Sakrament Chrztu Świętego

Chrztu św. należy udzielać w kościele parafialnym, w którym powinna znajdować się chrzcielnica. Dziecko winno przyjmować chrzest św. w kościele parafialnym jego rodziców (…). W niebezpieczeństwie śmierci można udzielać chrztu św. w szpitalach. W takich przypadkach stosuje się skrócony obrzęd chrztu św., a uroczyste przyjęcie dziecka do Kościoła odbywa się w parafii zamieszkania rodziców dziecka.

www.archpoznan.pl

I. Uwagi ogólne

Rodzice zgłaszają prośbę o udzielenie chrztu dla swego dziecka telefonicznie bądź osobiście w biurze parafialnym w godzinach urzędowania przynajmniej miesiąc przed uroczystością chrztu

1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

 • aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich lub ci, którzy prawnie ich zastępują
 • aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć (por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 868).
 • odbędą katechezę chrzcielną (podczas spotkania z Proboszczem)

Rodzice dziecka przyjmują na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus (zob. obrzędy chrztu).

2. Rodzice chrzestni

a) Kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872-874, Synod Archidiecezji Poznańskiej tom II, nr. 503-512):

 • ukończył 16 lat;
 • jest katolikiem praktykującym (przynajmniej znany Proboszczowi z niedzielnej Eucharystii);
 • przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;
  prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić, odbędzie katechezę chrzcielną w swojej parafii;
 • prawo kościelne zabrania bycia chrzestnym osobom żyjącym w związku niesakramentalnym; odrzucającym naukę Kościoła, niepraktykującym lub też osobie, która wyrzekła się wiary (dokonała aktu apostazji);i osobie, która w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji, lub np. nie życząca sobie wizyty duszpasterskiej.

b) Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze (zob. obrzędy chrztu).


II. Dokumenty i dane potrzebne do zapisu w Księdze Ochrzczonych:

 1. Akt urodzenia dziecka z USC;
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeżeli zawarli tylko związek cywilny – akt USC) – nie dotyczy, jeżeli rodzice dziecka nie zawarli ze sobą żadnego związku;
 3. Dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, zawód, adres) oraz zaświadczenia z parafii zamieszkania każdego z rodziców chrzestnych potwierdzające ich udział w praktykach religijnych i brak przeszkód do bycia rodzicem chrzestnym.