• intencje 25.09 – 1.10

  Poniedziałek, 25 wrzesień
  18.00 C +Danuta Orłowska – od pracowników Folwarku Konnego „Hermanów”

  Wtorek, 26 wrzesień
  W intencji parafian

  Środa, 27 wrzesień – Msza św. zbiorowa za zmarłych
  18.00 C +Helena i Stanisław Wojciechowscy – od Czosnowskich, 5 Róży Matek, Teresy, Hieronima i Piotra Kowalskich, Stefanii Klugi i Rajmanów, Jana i Krystyny Kujawów; +Leonard Grobelny – od Stachowiaków z Leśnej, Suchorskich z rodz., Marii Grzelak, Jana i Krystyny Kujawów, Zofii Piątkowskiej i Włodarczaków, Krawczyków, Grześkowiaków z Osiedlowej, Stefana Klugi z rodz., Fabisiów i Francuzów, Stefanii Klugi i Rajmanów; +Maria Bajaczyk – od róży matek, Stefanii Klugi i rodz. Rajmanów, Genowefy Andrzejczak i Krawczyków;

  Czwartek, 28 wrzesień – Msza św. zbiorowa za zmarłych
  18.00 D +Feliks(m) – od brata Stanisława i żony; +Feliks(m) Wolski – od bratowej Barbary z synami i ich rodzinami; +Maciej Koreywo – od kuzyna Tomasza i kuzynki Moniki z rodz.; +Władysława(k) i Władysław Tadaszak; +Eugeniusz Dutkowiak /7 rocz./; +Wanda Włodarczak – od Reginy Przybylskiej i Krystyny Lemiszewskiej z rodzinami z Orzechowa; +Stanisław Antczak – od chrześniaczki Małgorzaty Goli z mężem i dziećmi, Grażyny Fret z synem Jackiem, Zdzisława z Witaszyc z rodziną; +Jan Wojtysiak – od Drzewieckich, Krystyny Pawełek, Mirosławy i Jana Wojciechowskich z Wolicy Nowej; +Joanna /25 rocz./ i Franciszek(m) Stamierowscy, Mirosław Stamierowski i Jan Nowak;

  Piątek, 29 wrzesień
  18.00 C +Marian Woźniak /8 rocz./ – od żony, dzieci i wnuków

  Sobota, 30 wrzesień
  18.00 D +Leokadia / 3 rocz./, Kazimiera i Henryk Hetmańczyk i zm. z rodz.

  XXVI Niedziela Zwykła
  8.00 D +Ireneusz Główka /17 rocz./, Barbara i Tadeusz Rzepka
  10.00 C +Marek Suchorski i zm. z rodz.: Wiśniewskich i Suchorskich
  12.00 D +Grzegorz Dopierała, Leon i Helena Dopierała, Franciszek(m) i Marianna Mazurek

 • intencje 18 – 24.09

  Poniedziałek, 18 wrzesień
  18.00 C +Czesław Florczak – od szwagierki Krystyny z mężem, Lucyny Francuz, chrześniaka Marka z rodz., Zdzisława i Danuty Fabisch, Mirosława i Katarzyny Fabisch, Małgorzaty i Pawła Konieczków, rodzin: Francuzów, Witczaków i Magdów

  Wtorek, 19 wrzesień
  W intencji parafian

  Środa, 20 wrzesień – Msza św. zbiorowa za zmarłych
  18.00 C +Zygmunt, Szczepan, Stanisława(k), Salomea Cyrulewscy; Henryk Pawlak; +Maria Grzelak – od bratowej Marii Grzelak i Piotra Grzelaka z dziećmi, Kasi Nejmann z córką, Marcina i Agnieszki Grzelak; za zm. z rodz.: Jankowskich i Malińskich i Antczaków;

  Czwartek, 21 wrzesień
  18.00 D +Krystyna Nowak – od Teresy Łuczak, rodziny Jakubowskich oraz rodziny Łuczaków z Pleszewa

  Piątek, 22 wrzesień
  18.00 C +Antoni Szymkowiak – od kuzynek: Gabrieli, Teresy, Barbary, Jolanty, Danuty, Ireny z rodzinami, od chrześniaczki Katarzyny z rodzina

  Sobota, 23 wrzesień
  18.00 D +Henryk/5 rocz./ i Czesława(k) Radolińscy , Maria Bugaj, Jolanta i Jan Grzegorscy, Tadeusz Masłowski i zm. z rodz.

  XXV Niedziela Zwykła
  8.00 D +Stanisław(m) /28 rocz./ i Józefa(k) Wolscy i zm. z rodz.
  10.00 C +Janina i Ryszard Łączniak, Julianna i Marcin Konieczka, Władysława(k) i Edward oraz Andrzej Łączniak, Kazimiera(k) Olejniczak
  12.00 D +Marian Kowalski /10 rocz./